10 Godina povjerenja u BiH

Povod ovakvom jednom događaju je i deseta godišnjica firme profine BH kao i želja da se na jednom mjestu pokaže cjelokupan proizvodni program kako profine-a BH tako i njegovih partnera.

U prostoru hola Kongresne dvorane tako su se našli eksponati profine BH, odnosno Trocal-a, Kömmerling-a i Kbe-a, a u ulaznom holu, u prizemlju, izlagali su partneri profine-a: Feal, Elumatec, Winkhaus, Geze, dr.Hahn, Klaes i Stadur te medijski partneri, agencija Colosseum i magazin AGDprofi.

Sam kućni sajam je bio koncipiran tako da je omugućavao posjetiocu, da sagleda čitav jedan put u razvoju i proizvodnji PVC i Alu, stolarije i bravarije. Sajam je naime imao težnju da se usmjeri upravo premo stručnim osobama, kako onima iz branše tako i stručnjacima iz oblasti građevinarstva i arhitekture. Čitav jedan dan je bio posvećen upravo projektantima, odnosno edukaciji i upoznavanju istih sa novim prozorskim sistemima, sistemima okova i savremenim načinima proizvodnje PVC stolarije i Alu bravarije.

Tako je prvi dan sajma, 28.05. organizovan stručni seminar za arhitekte i stručnjake iz oblasti građevinarstva.

Gosp. mr. Zoran Veršić d.i.a., viši asistent na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, tom je prilikom upoznao prisutne sa općenitom problematikom u tretmanu otvora u arhitekturi te sa novim propisima i standardima koji su stupili ili stupaju na snagu u R.Hrvatskoj. Naravno, poseban osvrt je bio upravo na nove zakone i regulative EU, koji nesumnjivo čekaju i Bosnu i Hercegovinu, a gdju su iskustva iz regiona u procesu približavanja naše zemlje EU prijeko potrebna i nužna, kako u razvoju građevinske industrije tako i arhitekture i urbanizma.

Drugi predavač, gosp. Gerhard Schreder, profine GmbH, upoznao je prisutne sa načinima na koje profine grupacija uspjeva da odgovori na sve strožije zahtjeve EU u građevinskoj pa time i industriji prozora i vrata. Tom prilikom prisutnima je prezentiran i novi sistem „88+“ kao i sve prednosti, tehnološki superiornog „AluFusion system“-a.

U svijetu u kome energija igra sve veću ulogu, i gdje društvo globalno nastoji da regulira njenu potrošnju, novi sistem „88+“ , sistem pasivne kuće, će nedvojbeno zauzeti svoje mjesto.

Gosp. Schreder je takođe predstavio i novi sistem kliznih vrata, „PremiLine“ sa čijim karakteristikama ćete takođe imati priluku da se upoznate na našim stranicama.

Posljednji predavač, gosp. mr.Miro Bugarin je ispred firme Feal, upoznao prisutne sa savremenim tendencijama i rješenjima u obalasti fasadnih sistema, odnosno sa „Arhitekturom savremenih fasadnih sistema“. Izlaganje gosp. Bugarina je posebno bilo zanimljivo našim projektantima, gdje je prikazan razvoj i primjena fasadnih sistema, sa mnoštvom konkretnih primjera iz prakse, sa nizom detalja i oprobanih rješenja. Predstavljen je i dio programa i mogućnosti Feal-a, koje Feal može da ponudi našem tržištu i tako odgovori različitim zahtjevima projektanata. Fasadni sistemi koji se u svijetu predstavljaju kao„cutting edge“ tehnologija.

Sama izlaganja je pratilo više od 50 arhitekata i stručnjaka iz branše, za koje je nakon toga priređen ručak u Nacionalnom restoranu i čime se završilo poslijepodnevno druženje.

Sutradan, 29.05. upriličena je svečana večera, nakon zatvaranja sajma, za sve partnere i prijatelje profine-a BH a povodom 10 godišnjice rada profine BH d.o.o. u Bosni i Hercegovini. Dašak atmosfere možete osjetiti i kroz fotografije sa Svečane večere.

Nakon svega treba istaći kako su i profine BH i njegovi partneri, na ovom zanimljivom sajmu, pokazali da će samo oni sa odgovarajućim znanjem i edukacijom već sutra a ne u „skorijoj budućnosti“ moći uspjeti, bilo da se radi o tržištu građevinskih proizvoda ili „ideja“, odnosno tržištu na kome djeluju i naši proizvođači i naši projektanti i investitori.