Stručno-edukativni seminar "Aktuleno u profine-u i prozorskoj tehnici - 2016". People passion profiles

29.09.2016. god. u našoj najboljoj tradiciji održan je stručno-edukativni seminar "Aktuleno u profine-u i prozorskoj tehnici - 2016".

Preko 120 partnera je imalo priliku kroz prezentacije teh. savjetnika iz profine GmbH, gosp. Gerhard-a Schreder-a, upoznati se sa novim i potpuno redizajniranim sistemom 88.Mada je sistem 88 bio light motiv seminara, prezentiran je i podizno klizni sistem iz porodice 76 - PremiDoor 76, kao i novitet u vidu AluClip Zero sistema i  potpuno novog koncepta - kliznog sistema PremiSlide.

Obzirom na povećane izvozne aktivnosti naših partnera, ponovo je nezaobilazna bila i tema: CE označavanje prozora i vrata.

Stručni seminar - prozori i vrata profine BH 2016

Više o glavnim temama seminara možete pročitati u našim "novinama" - PROFINE VIJESTI.