Novi odjel "Sistemi za Zaštitu od sunca"

Poštovani partneri,
ovim putem želimo Vas obavijestiti o poćetku rada novoformiranog odjela koji će objediniti sisteme za zaštitu od sunca.

ADM za Sichtschutz (Sistemi za zaštitu od sunca) u BiH je gosp. Nedžib Muftić dipl.ing.sao., koji je do sada je u profine BH
obavljao poslove teh.savjetnika za sisteme TROCAL-a.