Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju, još je jedan bitan segment u nastojanju da se uvede red na domaćem tržištu. Objavljen je u Službenim novinama FBiH, br. 29.

Ovdje Vam omogućavamo da isti Pravilnik preuzmete ili sa naše web stranice ili sa web stranice Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Pravilnik o certifikaciji gradjevinskih proizvoda (word 0,2 Mb)

Federalno ministarstvo prostornog uređenja