Pravilnik o teh. svojstvima za vrata i prozore - FBiH

U Sluzbenim novinama FBiH od 02.02.2009. godine objavljen je Pravilnik o teh. svojstvima za vrata i prozore,
Federalnog ministarstva za prostorno uredjenje, koji je poceo da vazi osam dana od dana objavljivanja u Sl.Novinama, tj. od 10.02.2009. godine.
Kako Pravilnik u potpunosti uredjuje jednu od najvaznijih oblasti u sklopu gradjevinske industrije, sa jasno definisanim normativima i standardima koji ce, kako je naznaceno u pravilniku, biti na snazi od 30.06.2009. godine, tj. predstavljaju zakonsku odredbu, mi Vam omogucavamo da isti Pravilnik preuzmete ili sa naše web stranice ili sa web stranice Federalnog ministarstva prostornog uredjenja.

Pravilnik o tehnickim svojstvima za prozore i vrata - (word 0,1Mb)

Federalno ministarstvo prostornog uredjenja