Uposlenici

Samir Fočak dipl.ing.arh.

Direktor

 

Vildana Hadžigrahić

Asistent direktora

Tel.: ++ 387 (0)35 304 600

e-mail: vildana.hadzigrahic@profine-group.com

 

Odjel finansija, opštih poslova i marketinga

 

Amir Hadžigrahić

Kredit manager

Tel.: ++ 387 (0)35 304 603

e-mail: amir.hadzigrahic@profine-group.com

 

Belma Mujić dipl.oec.

Glavni bilansista

Tel.: ++ 387 (0)35 304 605

e-mail: belma.mujic@profine-group.com

 

Medina Bektić, dipl.oec  

Referent računovodstva i općih poslova

Tel.: ++ 387 (0)35 304 607

e-mail: medina.bektic@profine-group.com

 

Selma Pašić dipl.oec.

Pomoćnik referenta računovodstva

Tel.: ++ 387 (0)35 304 606

e-mail: snjezana.softic@profine-group.com

 

Adnan Đug dipl.ing.arh.

Stručni savjetnik

Tel.: ++ 387 (0)35 304 615

e-mail: adnan.djug@profine-group.com

 

Odjel prodaje i proizvodnje

 

Nihad Fočak

Rukovodilac odjela

Tel.: ++ 387 (0)35 304 604

e-mail: nihad.focak@profine-group.com

 

Rizvo Mujkić

Voditelj nabave

Tel.: ++ 387 (0)35 304 618

e-mail: rizvo.mujkic@profine-group.com

 

Adnan Hadžiefendić

Referent prodaje ( IDM) okova/export PVC

Tel.: ++ 387 (0)35 304 609

e-mail: adnan.hadziefendic@profine-group.com

 

Isal Smajilbegović

Referent nabave/export ALU

Tel.: ++ 387 (0)35 304 613

e-mail: isal.smajilbegovic@profine-group.com

 

Nedžib Muftić dipl.ing.sao.

Voditelj prodaje programa zaštita od sunca i PVC ploče - ADM Sichtschutz

Tel.: ++ 387 (0)35 304 600

e-mail: nedzib.muftic@profine-group.com

 

Damir Galijašević

Voditelj prodaje profila

Tel.: ++ 387 (0)35 304 600

e-mail: damir.galijasevic@profine-group.com

 

Emina Halilović

Referent prodaje/IDM TROCAL

Tel.: ++ 387 (0)35 304 611

e-mail: emina.halilovic@profine-group.com

 

Nermin Hadžigrahić
Voditelj prodaje profila

Tel.: ++ 387 (0)35 304 608

e-mail: nermin.hadzigrahic@profine-group.com

 

Adelma Memišević

Referent prodaje / IDM KÖMMERLING

Tel.: ++ 387 (0)35 304 610

e-mail: adelma.memisevic@profine-group.com

 

Amir Ćehajić

Voditelj prodaje profila

Tel.: ++ 387 (0)35 304 600

e-mail: amir.cehajic@profine-group.com

 

Abdulah Hadžiefendić

Referent prodaje/ IDM KBE
Tel.: ++ 387 (0)35 304 612

e-mail: abdulah.hadziefendic@profine-group.com

 

Adnan Karabegović dipl.ing.mas.

Tehniöki savjetnik

Tel.: ++ 387 (0)35 304 600

e-mail: adnan.karabegovic@profine-group.com

 

Nihad Kalabaluković

Voditelj proizvodnje

Tel.: ++ 387 (0)35 304 622

e-mail: nihad.kalabalukovic@profine-group.com

 

Odjel skladišta

 

Mirsad Ahmetović

Rukovodilac odjela

Tel.: ++ 387 (0)35 304 614

e-mail: mirsad.ahmetovic@profine-group.com

 

Fakturisanje, kontrola i ažuriranje dokumentacije

 

Vejsil Buljubašić
 

Tel.: ++ 387 (0)35 304 623

e-mail: vejsil.buljubasic@profine-group.com

 

 

 I.T.

 

Džavid Fočak

Voditelj prodaje okova/IT

Tel.: ++ 387 (0)35 304 621

e-mail: dzavid.focak@profine-group.com